Κατηγορίες
ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Γενικά
Καλωσορίσατε στην Ιστοσελίδα ecmarket.gr (στο εξής αναφερόμενη ως η «Ιστοσελίδα» ή «Ιστότοπος»). Το ecmarket.gr είναι ένας ηλεκτρονικός ιστότοπος, ένα περιβάλλον ψηφιακών αγορών, όπου δίνεται η δυνατότητα σε εμπόρους - μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις («Συνεργάτες») να αποκτήσουν άμεσα και εύκολα το δικό τους e-shop, ώστε να προβάλουν και να πωλούν online τα προϊόντα τους. Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα στο καταναλωτικό κοινό να ανακαλύψει και να αγοράσει online τα προϊόντα των Συνεργατών. Τόσο οι αγοραστές, όσο και οι Συνεργάτες έχουν τη δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών της εταιρείας «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» για παραλαβή και παράδοση των προϊόντων αντίστοιχα. Δικαιοπάροχος της παρούσας Ιστοσελίδας είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» και δ.τ. «ΕΛΤΑ Courier» («Εταιρεία»), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 395, Τ.Κ 153 43 με ιδιότητα Ταχυμεταφορές.

Για τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις:
«Εταιρεία», «Εμείς» ή «Εμάς» ονομάζεται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΤΑ Courier».
«Πελάτης» ονομάζεται το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που πραγματοποιεί αγορές προϊόντων μέσω της Ιστοσελίδας.
«Συνεργάτης» είναι ο έμπορος, ο οποίος έχοντας συνάψει σύμβαση με την Εταιρεία, χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για την πώληση των προϊόντων του στο καταναλωτικό κοινό.
«Χρήστης της ιστοσελίδας» ή «Χρήστης» ή «Εσείς» ή «Εσάς» είναι ο αγοραστής/πελάτης/επισκέπτης/εγγεγραμμένος χρήστης/Συνεργάτης (στο εξής συνολικά ο χρήστης) της Ιστοσελίδας.
«Προϊόντα» είναι τα είδη που προσφέρονται προς πώληση στους καταλόγους των Συνεργατών που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα.
«Υπηρεσία (ες)» είναι η υπηρεσία που παρέχεται από την Ιστοσελίδα προσφέροντας στο καταναλωτικό κοινό τη δυνατότητα να ανακαλύψει και να αγοράσει online τα προϊόντα των Συνεργατών παραγγελιών, καθώς και την υπηρεσία μεταφοράς του προϊόντος στον Πελάτη από την Εταιρεία.
«Λογαριασμός» είναι η καταχώρηση του Πελάτη ως «Εγγεγραμμένου Χρήστη» στην Ιστοσελίδα, μέσω δημιουργίας λογαριασμού χρήστη.
«Εγγεγραμμένος Χρήστης» είναι ο Πελάτης ή ο Συνεργάτης, ο οποίος έχει δημιουργήσει λογαριασμό, έχει κάνει εγγραφή και χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.
«Καλάθι Αγορών» είναι η ηλεκτρονική παραγγελία που περιλαμβάνει τα επιλεγμένα προϊόντα από τον Πελάτη.

Η πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα, και στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτής, η χρήση αυτών καθώς και η διενέργεια των παραγγελιών υπόκεινται στους παρόντες όρους, προϋποθέσεις (στο εξής αναφερόμενα ως οι «Όροι και Προϋποθέσεις»). Κάνοντας πλοήγηση στη Ιστοσελίδα και χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες ή/και προβαίνοντας σε παραγγελίες Προϊόντων, αποδέχεστε όλους τους τρέχοντες Όρους και τις Προϋποθέσεις, καθώς και τις κατά καιρούς ενημερώσεις τους. Σε περίπτωση διαφωνίας σας ή επιφύλαξή σας για μέρος ή για σύνολο των παρόντων όρων μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας μας στο 2106073000 ή στο info@ecouriermarket.com πριν την πλοήγησή σας ή την χρήση των Υπηρεσιών ή την πραγματοποίηση της παραγγελίας, ή μπορείτε ακόμα να μας στείλετε γραπτή επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση, άλλως η αποδοχή όλων των όρων από εσάς είναι ανεπιφύλακτη.

Πρέπει να επισκέπτεστε τακτικά αυτή την Ιστοσελίδα για να παρακολουθείτε τυχόν αλλαγές στους Όρους και τις Προϋποθέσεις. Διευκρινίζεται πάντως ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, αλλά ισχύει για το μέλλον. Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανανεώσει ή αναβαθμίσει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Χρήστη της Ιστοσελίδας (συνολικά ή διαζευκτικά): α) μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης, β) μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας και γ) μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης της Ιστοσελίδας καθώς και των τεχνικών της προδιαγραφών καθώς επίσης και να περιορίζεται η πρόσβαση σε ολόκληρη την ιστοσελίδα ή σε μέρος αυτής. Επίσης η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Χρήστη της Ιστοσελίδας να ματαιώσει, να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία της Ιστοσελίδας. Η πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα επιτρέπεται υπό τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αφαιρούμε ή να αλλάζουμε τις Υπηρεσίες χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Παρότι επιμελούμαστε αρκετά τις πληροφορίες που δημοσιεύουμε ή αποστέλλουμε, δεν αποκλείουμε την ύπαρξη ανακριβειών ή γραφικών λαθών. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη γι’ αυτό.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Η Εταιρεία μας μεριμνά για την προστασία της ιδιωτικότητας των Χρηστών της Ιστοσελίδας και λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή πλοήγησή σας σε αυτή. Μπορείτε να βρείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας, η οποία σας παρέχει πληροφορίες για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, τους σκοπούς επεξεργασίας, και τα δικαιώματά σας αναφορικά με   τα   προσωπικά   σας   δεδομένα,    στην   «Πολιτική   Προστασίας   Προσωπικών
 Δεδομένων» https://www.ecouriermarket.com/about/protection_policy. Χρησιμοποιώντας την παρούσα Ιστοσελίδα, βεβαιώνετε ότι έχετε ενημερωθεί για το περιεχόμενο αυτής της ενότητας και εγγυάστε ότι όλα τα δεδομένα που παρέχετε είναι ακριβή, αληθή και επικαιροποιημένα.

Η Εταιρεία μας ενεργεί ως Αυτοτελώς Υπεύθυνος Επεξεργασίας σε ό,τι αφορά την επεξεργασία δεδομένων που απαιτείται για τη λειτουργία της πλατφόρμας. Σε ό,τι αφορά τις μορφές επεξεργασίας δεδομένων που διενεργούνται στο πλαίσιο των πωλήσεων προϊόντων από τους Συνεργάτες, η Εταιρεία ενεργεί ως Εκτελών την Επεξεργασία.

Όροι πρόσβασης
Προϋπόθεση για τη χρήση των Υπηρεσιών από τους Χρήστες και τα εγγεγραμμένα μέλη της Ιστοσελίδας, αποτελεί η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, οι οποίοι έχουν οριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και ελληνική νομοθεσία. Σε περίπτωση παραβίασης -εκούσιας ή ακούσιας - οποιουδήποτε εκ των όρων αυτών, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού χρηστών ή διαγραφής μελών της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή.
Με σκοπό τη σωστή χρήση των πληροφοριών που παρέχονται από τους χρήστες στην Εταιρεία και για την αποφυγή πιθανών παραβάσεων που σχετίζονται με το περιεχόμενο αυτών, ελέγχουμε και επεξεργαζόμαστε περαιτέρω τις πληροφορίες αυτές. Η Εταιρεία δεσμεύεται στην επεξεργασία των πληροφοριών αυτών σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης.
Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε μεθόδου παρακολούθησης της Ιστοσελίδας ή αντιγραφής μέρους ή του συνόλου του μηχανισμού λειτουργίας της ή του κώδικα της ή του περιεχομένου της χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Απαγορεύεται ιδίως η χρήση οποιουδήποτε προγράμματος ή άλλης μεθόδου παρέμβασης στον μηχανισμό λειτουργίας της Ιστοσελίδας ή σε οποιαδήποτε καταχώρηση που περιέχεται σε αυτήν.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια που επιβαρύνει ή χρησιμοποιεί καταχρηστικά την μηχανή αναζήτησης της Ιστοσελίδας και την τεχνολογική της υποδομή. Σημειώνεται ότι μεγάλο μέρος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας ανήκει στα μέλη ή στους συνεργάτες της Εταιρείας και χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας. Ως εκ τούτου απαγορεύεται η αντιγραφή, τροποποίηση, παράφραση ή αναδημοσίευση των περιεχομένων της ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει προσωρινά ή οριστικά τη χρήση των υπηρεσιών της σε κάθε χρήστη της Ιστοσελίδας ο οποίος, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας, δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή την ισχύουσα νομοθεσία. Η Εταιρεία μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά της αυτό σε περιπτώσεις χρήσης υβριστικών ή προσβλητικών εκφράσεων του χρήστη προς υπαλλήλους της Εταιρείας, παροχής λανθασμένων στοιχείων εγγραφής ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης μέσων πληρωμής. Εφόσον ανασταλεί ή απαγορευτεί η χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας σε κάποιο μέλος, δεν επιτρέπεται η εκ νέου εγγραφή του ή χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας.

Πνευματική Ιδιοκτησία, Λογισμικό και Περιεχόμενο
Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο το λογισμικό και περιεχόμενο στο οποίο έχετε πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα ή μέσω αυτής, παραμένουν ιδιοκτησία της «Εταιρείας» ή των παρόχων άδειας αυτής και προστατεύονται από διεθνείς νόμους και συνθήκες για τα πνευματικά δικαιώματα. Όλα αυτά τα δικαιώματα ανήκουν στην «Εταιρεία» και τους παρόχους της άδειας αυτής.

Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η εμφάνιση και προβολή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του. Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση, διαχείριση, διανομή, ολική ή μερική αντιγραφή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναδημοσίευση, τροποποίηση ή αναπαραγωγή με άλλο τρόπο, σε οποιαδήποτε μορφή, οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου ή αντιγράφων του περιεχομένου παρέχεται σε εσάς ή εμφανίζεται στην παρούσα Ιστοσελίδα ούτε μπορείτε να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο αυτό σχετικά με οποιαδήποτε επιχειρηματική ή εμπορική δραστηριότητα εκτός αν έχετε λάβει έγγραφη άδεια από την Εταιρεία.

Δεν επιτρέπεται, επίσης, η τροποποίηση, μετάφραση, αποσυμπίληση, ανακατασκευή ή δημιουργία παράγωγων έργων με χρήση οποιουδήποτε λογισμικού ή συνοδευτικής τεκμηρίωσης προσφέρει η Εταιρεία ή οι πάροχοι άδειας αυτής. Επιπρόσθετα, δεν διαθέτετε καμία άδεια ή συγκατάθεση χρήσης, με κανένα τρόπο, των εμπορικών σημάτων της Εταιρείας και συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε αυτά τα σήματα, ή οποιαδήποτε σήματα έχουν παρόμοια χρώματα, χωρίς τη γραπτή άδεια της Εταιρείας.

Φωτογραφική απεικόνιση των προϊόντων. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίζεται ρεαλιστική και ακριβή φωτογραφική απεικόνιση της πλειοψηφίας των προϊόντων, τα οποία παρουσιάζονται μέσω της Ιστοσελίδας. Ωστόσο, λόγω τεχνολογικών περιορισμών, οι φωτογραφίες αυτές ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματική κατάσταση, μορφή και εικόνα των προϊόντων. Αυτό είναι απολύτως φυσικό δεδομένων των περιορισμένων τεχνολογικών δυνατοτήτων, ακόμα και με χρήση των τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα της φωτογραφικής απεικόνισης. Λάβετε υπόψη ότι, τα πραγματικά χρώματα που βλέπετε εξαρτώνται από τις προδιαγραφές της οθόνης σας και, κατά συνέπεια, ενδέχεται να μην είναι ακριβή.

Άδεια πρόσβασης στην Ιστοσελίδα. Με την παρούσα σας παρέχουμε περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας, αλλά όχι άδεια λήψης ή τροποποίησης αυτής ή οποιουδήποτε μέρους της, παρά μόνο με τη ρητή γραπτή άδεια της Εταιρείας. Η άδεια αυτή δεν επιτρέπει οποιαδήποτε μεταπώληση ή εμπορική χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, οποιαδήποτε συλλογή και χρήση οποιωνδήποτε καταλόγων, περιγραφών ή τιμών προϊόντων, οποιαδήποτε παράγωγη
χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, οποιαδήποτε λήψη ή αντιγραφή πληροφοριών λογαριασμών προς όφελος άλλου εμπόρου ή οποιαδήποτε χρήση εργαλείων εξόρυξης δεδομένων, robot ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, δημιουργία αντιγράφων, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση, επίσκεψη ή άλλου είδους εκμετάλλευση της παρούσας Ιστοσελίδας ή μέρους αυτής για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς τη ρητή γραπτή άδειά μας.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε πλαίσια ή τεχνικές πλαισίου για να περιβάλετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο ή άλλη ιδιοκτησιακή πληροφορία (συμπεριλαμβανομένων βίντεο, εικόνων, κειμένου, διάταξης σελίδας ή μορφής) της Ιστοσελίδας χωρίς τη γραπτή μας συναίνεση. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, η άδεια που έχει παραχωρήσει η Εταιρεία παύει να ισχύει.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε λογότυπο ή άλλα ιδιοκτησιακά γραφικά ή εμπορικό σήμα της Εταιρείας ή ανοιχτό πηγαίο κώδικα ή μέρος του συνδέσμου χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.

Με την υπογραφή σχετικής Σύμβασης με Συνεργάτη δίνεται κατ’ εξαίρεση η δυνατότητα διασύνδεσης του ηλεκτρονικού καταστήματός του στην Ιστοσελίδα με εφαρμογές, προγράμματα, δίκτυα και δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία καθορίζονται από τους ειδικότερους όρους της σύμβασης αυτής και το πακέτο συνδρομής που έχει εκείνος επιλέξει. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ανωτέρω όροι και οι απαγορεύσεις που επιβάλλουν.

Εγγραφή-Δημιουργία Λογαριασμού
Εγγραφή Πελάτη: ο Πελάτης μπορεί να δημιουργήσει Λογαριασμό στην Ιστοσελίδα μέσω της λειτουργικότητας «Εγγραφή». Για την εγγραφή Πελάτη χρησιμοποιείται email του πελάτη και ένας προσωπικός κωδικός που ο ίδιος θα δημιουργήσει, ενώ απαραίτητη είναι η αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Ωστόσο, η δημιουργία «Λογαριασμού» δεν απαιτείται για τη διενέργεια παραγγελίας και αγοράς.

Εγγραφή Συνεργάτη
Κατόπιν σύναψης σύμβασης του Συνεργάτη με την Εταιρεία μας και της συνακόλουθης αποδοχής των παρόντων όρων, δημιουργείται Λογαριασμός του Συνεργάτη στην Ιστοσελίδα. Σημειώνεται ότι κάθε υποψήφιος Συνεργάτης μπορεί να δηλώσει μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με μήνυμα στην Εταιρεία το ενδιαφέρον για συνεργασία και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί του.
Σύνδεση εγγεγραμμένου χρήστη: ο Χρήστης μπορεί να συνδεθεί στην Ιστοσελίδα με το e-mail και τον κωδικό που έχει καταχωρήσει κατά την εγγραφή του. Εάν δεν θυμάται τον κωδικό του θα μπορεί να χρησιμοποιεί την λειτουργικότητα «Ξέχασες τον κωδικό σου;». Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης θα δέχεται email με οδηγίες για αποκατάσταση («reset») του κωδικού του.
Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να εγγραφείτε στη λίστα των ενημερωτικών δελτίων/newsletters της Εταιρείας μας, προκειμένου να ενημερώνεστε για τα νέα προϊόντα και προσφορές που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας.

Επιπλέον, σας παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ηλεκτρονικής επικοινωνίας (live chat) με τους Συνεργάτες για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Επισημαίνεται, ότι η Εταιρεία δεν έχει γνώση του περιεχομένου, ούτε ευθύνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο γι’ αυτήν.

Οι πληροφορίες που παρέχουν οι χρήστες στην Εταιρεία ή σε άλλα μέλη είτε κατά την εγγραφή των μελών πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Δεν πρέπει να είναι ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητικά.
Δεν πρέπει να οδηγούν άμεσα ή έμμεσα σε εξαπάτηση τρίτων ή να αποβλέπουν στην πώληση αντικειμένων, η διάθεση των οποίων αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία.
Δεν πρέπει να αντιβαίνουν σε διατάξεις της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν σε θέματα εξαγωγών, προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού, διακρίσεων ή παραπλανητικής διαφήμισης, προστασίας πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικών μυστικών ή δικαιωμάτων προσωπικότητας.
Δεν πρέπει να περιέχουν ιούς, trojans, worms, time bombs ή cancel bots ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα προγράμματος που μπορεί να προκαλέσει εσκεμμένη ζημιά ή να προκαλέσει απώλεια δεδομένων τόσο σε υπολογιστές μελών/επισκεπτών όσο και του συστήματος γενικότερα, όπως επίσης δεν πρέπει να οδηγούν σε απώλεια πόρων ή υπηρεσιών ή λειτουργιών της Ιστοσελίδας ή της Εταιρείας εν μέρει ή στο σύνολο που σχετίζονται με τους παροχείς σύνδεσης ή άλλους συνεργάτες μας.
Δεν πρέπει να παραπέμπουν άμεσα ή έμμεσα σε προϊόντα ή υπηρεσίες που απαγορεύονται ρητώς από το παρόν.

Όροι πώλησης
Πραγματοποιώντας μια παραγγελία μέσω της Ιστοσελίδας:

Προσφέρεται η δυνατότητα στον Πελάτη να δημιουργήσει Λογαριασμό στην Ιστοσελίδα, μέσω της λειτουργικότητας «Εγγραφή». Η δημιουργία Λογαριασμού δεν είναι ωστόσο απαραίτητη για τη διενέργεια παραγγελίας και αγοράς. Ο Πελάτης μπορεί να πραγματοποιήσει τις αγορές του, χωρίς να έχει εγγραφεί και δημιουργήσει λογαριασμό, ως Επισκέπτης της Ιστοσελίδας. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται η χορήγηση στοιχείων χρέωσης από τον Επισκέπτη και περαιτέρω, στοιχεία αποστολής, εφόσον αυτά δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία χρέωσης.
Ο Πελάτης κατά την πλοήγησή του στην Ιστοσελίδα δύναται να επιλέγει προϊόντα, τα οποία πωλούν ένας ή περισσότεροι Συνεργάτες στο ηλεκτρονικό τους κατάστημα στην Ιστοσελίδα. Στην δεύτερη περίπτωση έχει τη δυνατότητα να επιλέξει να αγοράσει το προϊόν σε όποιο από τα διαθέσιμα αυτά ηλεκτρονικά καταστήματα του εκάστοτε Συνεργάτη στην Ιστοσελίδα επιθυμεί.

Τα προϊόντα που επιλέγει να αγοράσει ο Πελάτης τοποθετούνται στο «Καλάθι Αγορών». Όλα τα προϊόντα που επιλέγονται προς αγορά και εμφανίζονται στο Καλάθι Αγορών ομαδοποιούνται ανά Συνεργάτη/Κατάστημα. Ο Πελάτης ολοκληρώνει την παραγγελία του ανά Συνεργάτη/ Κατάστημα.
Οι διαδικασίες για τη διενέργεια και ολοκλήρωση των παραγγελιών γίνεται από τον Συνεργάτη/ Κατάστημα. Για πέντε (5) χρόνια από την αποστολή των προϊόντων φυλάσσουμε τα στοιχεία παραγγελιών, βεβαιώσεων εισόδου παραγγελίας και συμβάσεων (καθώς και των παρόντων Όρων). Στα στοιχεία αυτά οι Πελάτες δεν έχουν γενικώς πρόσβαση αλλά εάν τα χρειάζεστε και τα ζητήσετε ρητώς και γραπτώς, θα σας τα διαθέσουμε. Σας συνιστούμε να εκτυπώσετε τους παρόντες Όρους, την παραγγελία σας, την επιβεβαίωση παραγγελίας, την αποδοχή παραγγελίας, την επιβεβαίωση τρόπου πληρωμής και το τιμολόγιο, και να τα φυλάξετε επισυνάπτοντας και μία σχετική σημείωση, ώστε να σας χρησιμεύσουν ως αποδεικτικά στοιχεία αγοράς. Σε κάθε περίπτωση με την παραγγελία προϊόντων, θεωρείται ότι συναινείτε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους Όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Η σύμβαση αγοράς είναι δεσμευτική μόνον αφού ειδοποιηθείτε ότι η παραγγελία σας έγινε αποδεκτή.
Οι παραγγελίες δύνανται να αποστέλλονται και τις 6 εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας (Δευτέρα έως και Σάββατο). Για τον λόγο αυτό και με σκοπό την πλήρη ενημέρωσή σας και την μεγαλύτερη δυνατή προστασία σας από απρόβλεπτα περιστατικά, οι παραγγελίες ολοκληρώνονται ως ακολούθως:
i) Με την ολοκλήρωση του αιτήματος παραγγελίας σας εμφανίζεται η σύνοψη της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση επιλογής πληρωμής της παραγγελίας σας κατά την παράδοση στον χώρο επιλογής σας (αντικαταβολή) τότε θα λάβετε την επιβεβαίωση παραγγελίας βάσει της οποίας θα σας παραδοθούν τα προϊόντα υπό τον όρο της προσήκουσας πληρωμής κατά την παράδοση και με την επιφύλαξη του άρθρου 6.7 κατωτέρω και υπό τους όρους του άρθρου 11.1 (βλ. παρακάτω).
ii) Σε περίπτωση κατά την οποία επιλέξετε την πραγματοποίηση πληρωμής μέσω τραπεζικής κάρτας ή κατάθεσης θα λάβετε την επιβεβαίωση παραγγελίας και της πληρωμής.

Για να πραγματοποιήσετε μια παραγγελία στην «Ιστοσελίδα» πρέπει να είστε άνω των 18 ετών. Οι επισκέπτες ηλικίας κάτω των 18 δεν επιτρέπεται να ανταλλάσσουν με εμάς δεδομένα και οποιεσδήποτε πληροφορίες. Έχετε την ευθύνη 1) να δώσετε τα αληθή, ακριβή, τρέχοντα και πλήρη προσωπικά σας στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται κατά την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας ή από τον υπάλληλο του αρμόδιου τμήματος και 2) να ενημερώνετε τα δεδομένα αμέσως μετά από την όποια αλλαγή, ώστε να εξασφαλίζετε την ορθότητα, επικαιρότητα και την πληρότητά τους. Όταν πραγματοποιείτε μια παραγγελία, δεσμεύεστε ότι όλα τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβή, ότι είστε εξουσιοδοτημένος χρήστης του λογαριασμού που χρησιμοποιήσατε για να πραγματοποιήσετε την παραγγελία σας και την online πληρωμή και ότι υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη του κόστους των προϊόντων.

Περιορισμοί για αγορά προϊόντων λόγω ηλικίας. Η αγορά ορισμένων προϊόντων που διατίθενται δια μέσω του «B2B» υπόκεινται στις απαιτήσεις της ηλικίας που ορίζει ο νόμος. Δεν επιτρέπεται από το νόμο να προμηθεύσουμε τα προϊόντα αυτά σε άτομα που δεν πληρούν αυτές τις απαιτήσεις ηλικίας και, αν είστε ανήλικος, δεν πρέπει να προσπαθήσετε να παραγγείλετε αυτά τα προϊόντα.
Όταν πραγματοποιείτε μια παραγγελία, θα λαμβάνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) το οποίο θα επιβεβαιώνει τη λήψη και αποδοχή της παραγγελίας σας. Επισημαίνεται ότι η πληρωμή με αντικαταβολή ή μετρητά γίνεται μόνον σε ευρώ.
Κατά την εξέλιξη της εκτέλεσης της παραγγελίας σας θα λάβετε μια σειρά αυτοματοποιημένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) από τον Συνεργάτη τα οποία θα αναφέρουν την πρόοδο της παραγγελίας σας.
Με την αποστολή αιτήματος για παραγγελία αποδέχεστε τη λήψη των ανωτέρω ειδοποιήσεων, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας. Αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σας καλούμε να φροντίζετε να μπορούν να φτάσουν σε εσάς και να τα διατηρείτε καθ’ όλη την διάρκεια της συναλλαγής σας. Είναι υποχρέωση σας, σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε τα σχετικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Εταιρείας.

Λειτουργία υπηρεσίας
Οι πληροφορίες που αναμεταδίδει η Ιστοσελίδα στους χρήστες της για τα προϊόντα που προβάλλονται σε αυτήν ανά θεματική κατηγορία, έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό, ανανεώνονται δε και τροποποιούνται με ευθύνη του Συνεργάτη. Η Εταιρεία δεν έχει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμη και μελλοντικής η οποία τυχόν προκλήθηκε εξ αιτίας των πληροφοριών αυτών.

Η Ιστοσελίδα παρέχει απευθείας πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ή/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, στο περιεχόμενο των οποίων δεν δύναται να παρέμβει και ως εκ τούτου, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, ούτε παρέχει καμία απολύτως εγγύηση για το περιεχόμενό τους. Περαιτέρω, η Ιστοσελίδα δεν φέρει ευθύνη ως προς την ακρίβεια και ορθότητα των μεταδιδόμενων ως άνω πληροφοριών καθώς αυτές είναι πληροφορίες που βρίσκονται σε άλλες ιστοσελίδες και οι οποίες συλλέγονται είτε από τους κατασκευαστές των προϊόντων αυτών, είτε ως πληροφορίες μεταδιδόμενες από τα ηλεκτρονικά καταστήματα που παρέχουν αυτά προς πώληση.
Η Εταιρεία συνιστά στους χρήστες της Ιστοσελίδας, να συμβουλεύονται και την αντίστοιχη σελίδα των προϊόντων των ηλεκτρονικών καταστημάτων, αν υπάρχουν καθώς και αυτή των κατασκευαστών προκειμένου να διαπιστώσουν την ακρίβεια των λαμβανομένων πληροφοριών του αποτελέσματος και να ενημερωθούν εκτενέστερα ως προς τα χαρακτηριστικά του προϊόντος επιλογής τους.
Η εμφάνιση των αποτελεσμάτων αναζήτησης (προϊόν - τιμή - κατάστημα) εξαρτάται από την σωστή χρήση λέξεων-κλειδιά καθώς και από την περιγραφή του προϊόντος από τα ηλεκτρονικά καταστήματα και την Ιστοσελίδα.
Επισημαίνεται ότι πολλά προϊόντα που διατίθενται είτε από καταστήματα του εξωτερικού είτε και από καταστήματα εσωτερικού που εμπορεύονται προϊόντα από το εξωτερικό, είναι πολύ πιθανόν να διαφέρουν σε χαρακτηριστικά από τα αντίστοιχα που προορίζονται για την ελληνική αγορά ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να μη συνοδεύονται από οδηγίες χρήσεις στα ελληνικά όπως και από ελληνικό λογισμικό.
Διευκρινίζεται ότι, οι παρεχόμενες από την Εταιρεία υπηρεσίες προς τους χρήστες, ενέχουν ένα σημαντικό τεχνολογικό, οργανωτικό και λοιπό επιχειρηματικό κόστος για την Εταιρεία. Ωστόσο, η Εταιρεία έχει επιλέξει το κόστος αυτό να μην επωμίζονται οι χρήστες, αλλά τα καταστήματα, σύμφωνα με συγκεκριμένους, κατά το δυνατόν δίκαιους, υπολογισμούς συνδρομών των Συνεργατών. Ο ορθός και ακριβής υπολογισμός των κατά τα ανωτέρω συνδρομών, αποτελεί απαραίτητο οικονομικό στοιχείο της χρήσης των υπηρεσιών της Εταιρείας από τους Συνεργάτες, στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης που δημιουργείται μεταξύ της Εταιρείας και των Συνεργατών από τη χρήση αυτών των υπηρεσιών, σύμφωνα και με τους παρόντες όρους χρήσης.

Αξιολογήσεις προϊόντων
Η Εταιρεία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αξιολογήσουν προϊόντα που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα, με τη χρήση κειμένου. Προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν κάποιο προϊόν, οι χρήστες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στην Ιστοσελίδα.
Με την υποβολή κειμένου στην Ιστοσελίδα, εκχωρείτε στην Εταιρεία μία μη αποκλειστική, διαρκή και απαλλαγμένη από καταβολή δικαιωμάτων άδεια εκμετάλλευσης, προκειμένου να αναπαράγει, τροποποιήσει και δημοσιεύσει το κείμενο που τυχόν υποβάλατε στην Ιστοσελίδα. Παράλληλα, με την υποβολή κειμένου συναινείτε σε κάθε άλλου είδους τροποποίηση του κειμένου σας προ της δημοσίευσης αυτών, εκ μέρους των διαχειριστών της Ιστοσελίδας, σε περίπτωση που το κείμενο της αξιολόγησης παραβιάζουν τους κανόνες ανάρτησης περιεχομένου που αναγράφονται παρακάτω. Στην περίπτωση που χρειαστεί να προβούμε σε τέτοιου είδους επεξεργασία, μορφοποίηση ή τροποποίηση, θα φροντίσουμε κατά το δυνατόν να διατηρήσουμε την ουσία της αξιολόγησής σας.
Το κείμενο των αξιολογήσεων για το κάθε προϊόν μπορεί να αναφέρει συνοπτικά την εμπειρία του χρήστη με το συγκεκριμένο προϊόν και τυχόν παρατηρήσεις ή αξιολογικές κρίσεις για το προϊόν. Το περιεχόμενο της αξιολόγησης που τυχόν το συνοδεύουν πρέπει να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του χρήστη και σε καμία περίπτωση να μην παραβιάζουν τα προσωπικά δεδομένα τρίτων, καθώς και πνευματικά ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα τρίτων. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει και να διαγράψει περιεχόμενο που αποδεδειγμένα ανήκουν σε τρίτους και τα οποία έχουν δημοσιευθεί σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο. Οι χρήστες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο και τις φωτογραφίες που αποστέλλουν προς ανάρτηση στην Ιστοσελίδα.

Το κείμενο των αξιολογήσεων προϊόντος δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνει:
Δημοσίευση δεσμού-link που κατευθύνει αμέσως ή εμμέσως τους χρήστες σε ηλεκτρονικό κατάστημα (ανεξάρτητα αν πρόκειται για Συνεργάτη ή όχι)
Δημοσίευση πληροφοριών που αφορούν προώθηση ή εμπορική διαφήμιση οποιουδήποτε τρίτου, εκτός των νόμιμων σχετικών προωθητικών ενεργειών που διοργανώνουν και επιβλέπουν οι διαχειριστές της Ιστοσελίδας και η Εταιρεία
Αναφορά σε άλλο χρήστη ή σε αξιολόγηση προϊόντος από άλλον χρήστη
Απρεπείς ή ειρωνικές εκφράσεις και χαρακτηρισμούς
Απόδοση δόλου στο κατάστημα
Μη ελληνικούς (greeklish) χαρακτήρες
Κεφαλαία γράμματα

Οι φωτογραφίες που τυχόν συνοδεύουν τις αξιολογήσεις προϊόντων δεν επιτρέπεται να απεικονίζουν:
Αναγνωρίσιμα πρόσωπα ή άλλα στοιχεία που μπορεί να θεωρηθούν ως προσωπικά δεδομένα του χρήστη ή άλλων ατόμων
Πορνογραφικό υλικό
Άσκηση βίας
Προτροπή ή διευκόλυνση σε διάπραξη αξιόποινων πράξεων
Προσβολή δημοσίας αιδούς (π.χ. γυμνό, απρεπείς χειρονομίες)
Διαφορετικό προϊόν από το υπό αξιολόγηση
Έμμεση διαφήμιση και άλλων προϊόντων που φαίνονται στην φωτογραφία
Περιπτώσεις όπου αποκαλύπτονται πολιτικά, θρησκευτικά κλπ. φρονήματα ή λοιπά προσωπικά δεδομένα

Τιμές
Οι Συνεργάτες διατηρούν εν γένει το δικαίωμα και ο Χρήστης της «Ιστοσελίδας» το αποδέχεται, να διαμορφώνουν ελεύθερα την τιμολογιακή τους πολιτική, να τροποποιούν τις αναγραφόμενες στην ιστοσελίδα τιμές και να αλλάζουν ή/και αποσύρουν τις προσφορές οποτεδήποτε με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών της Ιστοσελίδας, οι οποίοι θα ενημερώνονται για την ισχύουσα κάθε φορά τιμή από τη σχετική ανάρτησή στην ιστοσελίδα. Οι τιμές των προϊόντων διαμορφώνονται από τους Συνεργάτες και είναι αυτές που ισχύουν τη στιγμή που γίνεται η αποδοχή της παραγγελίας του Πελάτη. Οι τιμές είναι σε ευρώ και σε αυτές συμπεριλαμβάνεται ο ανάλογος νόμιμος Φ.Π.Α. Πιθανά άλλα έξοδα θα περιλαμβάνονται, όπως αυτά θα έχουν προσυμφωνηθεί και
θα αναγράφονται στην εκάστοτε παραγγελία, π.χ. έξοδα αποστολής. Οι διάφορες προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Πολιτική σχετικά με την παράδοση
Η Εταιρεία μας σας παρέχει προς διευκόλυνσή σας εναλλακτικούς τρόπους παραλαβής και παράδοσης προϊόντων. Κατά την υποβολή της παραγγελίας σας, καλείστε να επιλέξετε ανάμεσα σε παραλαβή από το (φυσικό) κατάστημα του Συνεργάτη (εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα) και σε αποστολή στην επιλεγμένη διεύθυνση που δηλώνετε στα στοιχεία χρέωσης ή αποστολής) μέσω της Εταιρείας μας (ΕΛΤΑ Courier). Αναλόγως με τον τρόπο που θα επιλέξετε διαμορφώνεται και το συνολικό τελικό κόστος της παραγγελίας σας δυνάμει της οποίας θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή και η οποία θα περιλαμβάνεται στην επιβεβαίωση παραγγελίας.

Χρόνος, Τρόπος, Τόπος Παραλαβής/Αποστολής
Η Εταιρεία και ο Συνεργάτης κάνουν ό,τι μπορούν για άμεση αποστολή. Μπορούν όμως να συντρέξουν λόγοι που θα εμποδίσουν την τήρηση της προβλεπόμενης ημερομηνίας αποστολής. Για το λόγο αυτό, κάθε ημερομηνία αποστολής προϊόντων για την οποία ειδοποιείστε αποτελεί απλώς εκτίμηση και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η αποστολή θα πραγματοποιηθεί όντως την ημερομηνία για την οποία προκαθορίστηκε.

Εκτελούνται παραδόσεις προϊόντων σε διευθύνσεις οπουδήποτε εντός Ελλάδας. Η παραλαβή γίνεται από τον αναφερόμενο στην παραγγελία ως παραλήπτη ή από άτομο που εμφανίζεται να ενεργεί αντ’ αυτού, στη διεύθυνση παράδοσης της παραγγελίας, συνιστάται με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή διαβατηρίου. Τα στοιχεία του φυσικού προσώπου (ονοματεπώνυμο) που παρέλαβε, καταγράφονται στο απόκομμα του παραστατικού παράδοσης που πρέπει να επιστραφεί στην Εταιρεία ενυπόγραφο από τον παραλήπτη. Αποστολές θα πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Κυριακής και αργιών.

Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να προβεί και σε τμηματικές παραδόσεις προϊόντων και κατά σειρά αποστολής της εκλογής της. Σ’ αυτή την περίπτωση η κάθε τμηματική παράδοση αποτελεί αντικείμενο και ξεχωριστής σύμβασης. Σε περίπτωση που η Εταιρεία καθυστερήσει μία ή περισσότερες τμηματικές αποστολές ή δεν μπορέσει καν να τις πραγματοποιήσει, δεν θίγονται απ’ αυτό οι συμβάσεις για προϊόντα που ήδη απεστάλησαν ή πρόκειται μελλοντικά να αποσταλούν. Εάν η Εταιρεία σας ειδοποιήσει ότι δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει ορισμένες τμηματικές παραδόσεις, προϋποθέτει ότι αποδέχεστε τις αποστολές που έχετε ήδη λάβει.

Παραλαβή προϊόντων από εσάς. Είναι στη δική σας ευθύνη να εξετάσετε την κατάσταση και την πληρότητα των προϊόντων. Εφόσον δεν ελέγξατε τα προϊόντα αμέσως μετά την παραλαβή και δεν ενημερώσατε την Εταιρεία εντός 24 ωρών μετά την παραλαβή των προϊόντων από εμάς για τυχόν ατέλειες ή ελλείψεις αυτά ισχύουν ως παραληφθέντα σε άρτια κατάσταση και με όλα τα λοιπά αντικείμενα που προβλέπονται να βρίσκονται στη συσκευασία.

Εάν κατά την παράδοση δεν βρίσκεστε στη διεύθυνση παράδοσης για να παραλάβετε το πακέτο σας, ο διανομέας της Εταιρείας μας θα σας αφήσει ενημερωτικό σημείωμα με οδηγίες για τον τρόπο παραλαβής της παραγγελίας σας. Ο διανομέας της Εταιρείας μας θα επιχειρήσει να σας παραδώσει το προϊόν έως 2 φορές, σε διαφορετικές μέρες. Σε περίπτωση που έχετε δηλώσει πληρωμή με αντικαταβολή και δεν επικοινωνήσετε με το αρμόδιο τμήμα της Εταιρείας μας για την παραλαβή του προϊόντος εντός 3 ημερών από την τελευταία αποτυχημένη προσπάθεια παράδοσης σε εσάς, η παραγγελία σας θα ακυρώνεται αυτομάτως.

Δικαίωμα και όροι επιστροφής χρημάτων ή αλλαγής προϊόντων
Η δυνατότητα επιστροφής ή αλλαγής προϊόντων έγκειται στην εμπορική πολιτική του εκάστοτε Συνεργάτη και ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία σχετικά.
Έχετε δικαίωμα να αποδεσμευτείτε αζημίως από τη σύμβαση, εφόσον ενημερώσετε την εταιρεία εντός 14 ημερολογιακών ημερών από τη σύναψή της, με την υποβολή δήλωσης υπαναχώρησης. Ωστόσο, πρέπει να καταβάλετε τυχόν οφειλές για τη χρήση υπηρεσιών. Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση αυτή ισχύει εφόσον έχετε ζητήσει να ενεργοποιηθεί η υπηρεσία πριν την πάροδο της προθεσμίας των 14 ημερών για την υποβολή της δήλωσης υπαναχώρησης.

Στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, μπορείτε να ενημερώσετε τον Συνεργάτη/ ηλεκτρονικό κατάστημα από το οποίο πραγματοποιήσατε την αγορά αναφέροντας το ελάττωμα του προϊόντος, προκειμένου να γίνει αντικατάσταση αυτού με ένα ίδιο ή σε περίπτωση έλλειψης του συγκεκριμένου με κάποιο εναλλακτικό προϊόν ίσης ή μεγαλύτερης ποιότητας και αξίας, χωρίς επιπλέον κόστος για εσάς. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, θα έχετε πάντα το δικαίωμα να δεχθείτε ή να αρνηθείτε οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που θα αντικαταστήσουν τα αρχικά και να ζητήσετε την επιστροφή χρημάτων, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής.

Η επιστροφή προϊόντων πρέπει να πραγματοποιείται εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόδειξης και να συνοδεύεται από συμπληρωμένη την Αίτηση Επιστροφής που περιλαμβάνεται στο πακέτο αποστολής των προϊόντων και βρίσκεται διαθέσιμη και στον Ιστότοπο. Επιστροφές προϊόντων είναι δυνατές μόνο για τις αγορές που πραγματοποιήθηκαν μέσω της Ιστοσελίδας. Για τις επιστροφές προϊόντων, τα προϊόντα θα πρέπει να φέρουν τις ετικέτες τους και να βρίσκονται στην αρχική συσκευασία τους και σε άριστη κατάσταση, πλήρη, χωρίς να έχουν χρησιμοποιηθεί και χωρίς φθορές. Μετά την παραλαβή τους και εφόσον εξεταστεί το/α επιστρεφόμενο/α προϊόν/τα, θα ενημερωθείτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για την επιστροφή χρημάτων. Η επιστροφή των προϊόντων θα γίνεται είτε μέσω της Εταιρείας μας, με χρέωση του Πελάτη. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιστρέψετε απευθείας τα προϊόντα σε οποιοδήποτε (φυσικό) κατάστημα του Συνεργάτη.

Πληρωμές
Με σκοπό την καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτησή σας, οι Συνεργάτες σας δίνουν επιλογή τρόπου πληρωμής των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν να αγοράσετε. Στο πλαίσιο αυτό δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε, κατά τα αναφερόμενα παρακάτω, τον τρόπο πληρωμής των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν να αγοράσετε, ήτοι α) με αντικαταβολή, β) με χρεωστική/ πιστωτική κάρτα και γ) με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Συγκεκριμένα, γίνονται δεκτές οι ακόλουθες χρεωστικές/πιστωτικές κάρτες VISA, VISA Debit, MasterCard, Maestro. Διευκρινίζεται ότι δεν γίνονται δεκτές επιταγές ως μέσο πληρωμής για τις αγορές.

Στην περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε με χρεωστική/πιστωτική κάρτα κατά την παραλαβή των προϊόντων παρακαλείστε να είστε παρόντες κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας έχοντας μαζί σας την κάρτα ή/και την ταυτότητά σας. Σε περίπτωση που η παραγγελία πραγματοποιείται στα στοιχεία και για λογαριασμό εταιρείας τότε η πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιείτε να είναι εταιρική. Δηλαδή να έχει εκδοθεί στα στοιχεία της αντίστοιχης εταιρείας. Επίσης κατά την παράδοση παρακαλείται να είναι παρών ο εξουσιοδοτημένος κάτοχος με την πιστωτική κάρτα και την ταυτότητα του. Εφόσον, πάντως, παρουσιαστεί ενώπιον του διανομέα στη διεύθυνση παράδοσης που έχετε δηλώσει, πρόσωπο το οποίο δηλώσει ότι ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό σας κατόπιν σχετικής προφορικής εξουσιοδότησής σας, τότε ευλόγως λογίζεται από τον διανομέα ότι ενεργεί υπό την ιδιότητα αυτή.

Επισημαίνεται ότι η πληρωμή με την παραλαβή της παραγγελίας στο χώρο σας «ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ» ισχύει με επιπρόσθετη χρέωση. Πληρώστε με μετρητά ή πιστωτική / χρεωστική κάρτα και μόνο σε ευρώ τον υπάλληλο τον υπάλληλο της Εταιρείας, με την παράδοση της παραγγελίας σας στο χώρο σας.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, παραστατικά αξίας άνω των 500€ προς ιδιώτες (Απόδειξη Λιανικής) και προς επαγγελματίες/επιχειρήσεις (Τιμολόγιο Πώλησης) θα πρέπει να εξοφλούνται ΜΟΝΟ με τον παρακάτω τρόπο:

Χρέωση σε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα
Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Εκπτωτικά κουπόνια, κωδικοί προώθησης, ειδικές προσφορές
Κατά καιρούς, ενδέχεται να προσφέρονται από τους Συνεργάτες προωθητικά ή εκπτωτικά κουπόνια τα οποία θα ισχύουν για συγκεκριμένες αγορές που θα πραγματοποιηθούν μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας. Οι προϋποθέσεις χρήσης οποιουδήποτε εκπτωτικού κουπονιού ή κωδικού προώθησης θα προσδιορίζονται κατά το χρόνο έκδοσής τους και θα αναγράφουν ευκρινώς την ημερομηνία λήξης τους.

Αλλαγή/ακύρωση παραγγελίας
Αλλαγή ή ακύρωση παραγγελίας γίνεται δεκτή μόνο εφόσον η Επιβεβαίωση παραγγελίας δεν έχει αποσταλεί, ήτοι η παραγγελία δεν έχει ολοκληρωθεί. Προσοχή καθότι επισημαίνεται ότι μετά την επιβεβαίωση παραγγελίας ΔΕΝ είναι δυνατή ούτε η αλλαγή της δηλωθείσας διεύθυνσης παράδοσης για κανέναν λόγο, για λόγους ασφαλείας (καταπολέμηση απάτης).

Σε περίπτωση πάντως οποιουδήποτε προβλήματος επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας για περαιτέρω λεπτομέρειες.

Αποποίηση ευθύνης
Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί από επίθεση που αφορά άρνηση υπηρεσίας, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει το υλικό σας, το λογισμικό σας, τα δεδομένα σας ή άλλο ιδιοκτησιακό υλικό λόγω της χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας ή της λήψης οποιουδήποτε υλικού έχει αναρτηθεί στην παρούσα ή σε οποιαδήποτε Ιστοσελίδα συνδεδεμένη με αυτή. Δεν εγγυόμαστε σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Ο ιστότοπος είναι μια δικτυακή πύλη πρόσβασης στα ηλεκτρονικά καταστήματα Συνεργατών της επιλογής του χρήστη. Ο χρήστης συμβάλλεται απευθείας με αυτά και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τις σχετικές μεταξύ τους συναλλαγές όπως λ.χ. την τιμολόγηση, εμπορική προώθηση και κάθε άλλη ενέργεια για την πώληση προϊόντων Συνεργατών μέσω του ιστοτόπου.

Η Εταιρεία και οι συνεργάτες της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο του τεχνολογικού ελέγχου που πραγματοποιούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε οι υπηρεσίες, το περιεχόμενο και οι συναλλαγές στην Ιστοσελίδα να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή και να διατηρείται το υψηλό επίπεδο ασφαλείας που διαθέτει. Δεν ευθύνεται, όμως, στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της Ιστοσελίδας ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του Site καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των
χρηστών. Επίσης δεν ευθυνόμαστε σε περίπτωση διακοπής πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας για λόγους που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής μας, καθώς και για λόγους που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου ή σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε τυχηρά γεγονότα.

Σύνδεση στην παρούσα Ιστοσελίδα
Μπορείτε να συνδεθείτε με την Ιστοσελίδα μας, υπό την προϋπόθεση ότι ενεργείτε με δίκαιο και νόμιμο τρόπο, χωρίς να βλάπτετε ή να εκμεταλλεύεστε τη φήμη μας, αλλά δεν επιτρέπεται να δημιουργείτε μια σύνδεση που να υπονοεί οποιουδήποτε είδους σχέση με εμάς, ή έγκριση ή υποστήριξη από εμάς εκεί όπου δεν υπάρχει. Η παρούσα Ιστοσελίδα δεν επιτρέπεται να τοποθετείται σε πλαίσιο σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ούτε μπορείτε να δημιουργείτε σύνδεσμο προς οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Ιστοσελίδας πλην της αρχικής σελίδας. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αφαιρούμε την άδεια σύνδεσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Τροποποίηση
Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς ειδοποίηση, να τροποποιεί, αφαιρεί ή αλλάζει τις Υπηρεσίες ή/και οποιαδήποτε σελίδα της παρούσας Ιστοσελίδας.

Ακυρότητα
Εάν οποιοδήποτε μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων δεν είναι εκτελεστό, η εκτελεστότητα οποιουδήποτε άλλου μέρους των Όρων και Προϋποθέσεων δεν θα επηρεαστεί – όλοι οι άλλοι όροι θα παραμείνουν πλήρως σε ισχύ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, εφόσον είναι δυνατό, υπάρχει η δυνατότητα ένας όρος/υπο-όρος ή μέρος ενός όρου/υπο-όρου να ληφθεί υπόψη ξεχωριστά προκειμένου να καταστεί έγκυρο το υπόλοιπο μέρος, ο όρος θα ερμηνεύεται ανάλογα. Διαφορετικά, συμφωνείτε ότι ο όρος πρέπει να διορθωθεί και θα ερμηνεύεται ώστε να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το αρχικό νόημα του όρου/υπο-όρου, σύμφωνα με το νόμο.

Επικοινωνία
Εκτιμούμε πάντα τις πληροφορίες ανατροφοδότησης των πελατών μας ή άλλες προτάσεις σχετικά με την Ιστοσελίδα μας και την Εταιρεία μας, αλλά κατανοείτε ότι το γεγονός ότι εμείς τις χρησιμοποιούμε δεν συνεπάγεται καμία υποχρέωση να τις χρησιμοποιήσουμε ή να σας αποζημιώσουμε προς τούτο (ακριβώς όπως εσείς δεν έχετε καμία υποχρέωση να μας τις αποστείλετε). Υποβάλλοντας οποιοδήποτε υλικό σε εμάς συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων τυχόν αξιολογήσεων ή σχολίων αναφορικά με την Ιστοσελίδα ή τους Συνεργάτες και τα προϊόντα αυτών, συμφωνείτε και παρέχετε προς την Εταιρεία την άδεια να κάνει χρήση και να τα επεξεργαστεί με οποιονδήποτε τρόπο περιλαμβανομένης της δημοσίευσης τους χωρίς η Εταιρεία να έχει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι του Πελάτη στην περίπτωση αυτή. Εάν δεν επιθυμείτε να παραχωρήσετε στην Εταιρεία μας την ανωτέρω αναφερόμενη άδεια μην υποβάλλετε ή κοινοποιείτε οποιοδήποτε υλικό στην Ιστοσελίδα, διαφορετικά συνάγουμε ότι έχετε αποδεχθεί τους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας.

Εμείς, εφόσον απαιτηθεί, επικοινωνούμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail – newsletters) ή με την ανάρτηση ανακοινώσεων στην Ιστοσελίδα. Στο πλαίσιο της σύμβασης, συμφωνείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικές επικοινωνίες (email – newsletters) από εμάς, καθώς επίσης και ότι όλες οι συμφωνίες, ανακοινώσεις, γνωστοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες τις οποίες σας παρέχουμε ηλεκτρονικά πληρούν όλες τις νόμιμες απαιτήσεις γραπτής επικοινωνίας. Εφαρμόζουμε μια διαδικασία διαχείρισης παραπόνων προκειμένου να προσπαθήσουμε να λύσουμε οποιαδήποτε διαφορά μπορεί να προκύψει. Εάν έχετε οποιαδήποτε παράπονα ή σχόλια, επικοινωνήστε αμέσως με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας μας.

Διαφήμιση
Ο επισκέπτης / χρήστης που ενδιαφέρεται να διαφημιστεί στην Ιστοσελίδα, προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες γι' αυτό πληροφορίες θα πρέπει να συμπληρώσει στη σχετική αίτηση τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο /Επωνυμία Επιχείρησης - Τηλέφωνο - E-mail - URL (Ηλεκτρονική διεύθυνση της προς διαφήμιση ιστοσελίδας). Δεν φέρουμε ευθύνη για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι σε αυτό κατά τις συναλλαγές τους με τους επισκέπτες / χρήστες των υπηρεσιών αυτών.

Σύνδεσμοι (links) προς άλλους ιστότοπους (sites)
Η Ιστοσελίδα περιλαμβάνει links (συνδέσμους) προς άλλους ιστότοπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Δεν ελέγχουμε τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω links, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Τελικές Διατάξεις
Οι ανωτέρω Όροι και Προϋποθέσεις δεσμεύουν συνολικά τα μέρη (την εταιρεία, τους Συνεργάτες και τους πελάτες).

Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ’ εύλογη κρίση του δικαιούχου.
Στο βαθμό που επιτρέπεται, αποκλείουμε δια της παρούσης την ευθύνη για οποιεσδήποτε αξιώσεις, απώλειες, απαιτήσεις ή ζημιές οποιουδήποτε είδους σχετικά με την Ιστοσελίδα ή τα δεδομένα που εμφανίζονται σε αυτή, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, άμεσων, έμμεσων, τυχαίων ή επακόλουθων απωλειών ή ζημιών, είτε αυτές προκύπτουν από τα παρακάτω ενδεικτικά ζητήματα, απώλεια κερδών, απώλεια εισοδήματος, απώλεια δεδομένων, απώλεια χρήσης ή άλλο, είτε η Εταιρεία είχε ειδοποιηθεί για την πιθανότητα τέτοιων απωλειών ή όχι. Τα ανωτέρω θα ισχύουν είτε αυτές οι απαιτήσεις, απώλειες ή ζημιές προκύψουν εξ αδικοπραξίας, στο πλαίσιο της σύμβασης, εξ αμελείας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ή άλλως. Παρόλα αυτά, όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, δεν επηρεάζονται τα νόμιμα δικαιώματά σας. Έχετε πάντα υπόψη σας ότι η ιστοσελίδα μας παρέχεται «ως έχει». Κατά συνέπεια, η πρόσβαση σε αυτή γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του επισκέπτη/πελάτη/χρήστη.

Σε καμιά περίπτωση η Εταιρεία, οι νόμιμοι εκπρόσωποί της ή οι υπάλληλοι της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, που τυχόν θα υποστούν τα μέλη του συνεπεία της χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του, οφειλόμενη άμεσα ή έμμεσα σε ενέργειες ή παραλείψεις Συνεργατών της.
Σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε τυχόν διαφορά μεταξύ των Συνεργατών της Ιστοσελίδας, αφορώσα τη χρήση των υπηρεσιών κατά παράβαση των όρων του παρόντος, συμφωνείται ότι η Εταιρεία, το προσωπικό και οι συνεργάτες της ουδεμία ευθύνη φέρουν και ότι ο ζημιωθείς χρήστης φέρει αποκλειστικά το βάρος όπως απαιτήσει έναντι του τρίτου την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας του.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της απλής αναζήτησης ή δημιουργίας λογαριασμού μέλους, δεν απευθύνονται σε άτομα κάτω των 15 ετών. Εάν είστε κάτω των 15 ετών, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα ή να παρέχετε σε εμάς οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο, χωρίς την απαραίτητη εξουσιοδότηση γονέα ή κηδεμόνα. Η Εταιρεία δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται περαιτέρω εν γνώση της δεδομένα για άτομα κάτω των 15 ετών. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας και πιστεύετε ότι το παιδί σας έχει παράσχει προσωπικά του δεδομένα στην Εταιρεία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο dpo@elta-courier.gr. Εξαίρεση αποτελούν ορισμένες υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, όπως η αγορά προϊόντων ενηλίκων, οι οποίες απευθύνονται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών.
Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της Εταιρείας και των Συνεργατών ή των χρηστών της Ιστοσελίδας, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Λογαριασμος

Ανάκτηση Κωδικού
Μπορείτε να επαναφέρετε τον κωδικό σας από εδώ

Δεν βρέθηκε χρήστης με αυτά τα στοιχεία

Επιστροφή

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Εάν είστε ήδη εγγεγραμμένος χρήστης, παρακαλούμε συνδεθείτε εδώ

Ξέχασες τον κωδικό σου;
Εγγραφή
Μπορείτε να δημιουργήσετε εύκολα το δικό σας λογαριασμό και να παρακολουθείτε τις παραγγελίες σας.

Λογαριασμος

my wishlist